หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Phuphanochloa, a new bamboo genus (Poaceae: Bambusoideae) from Thailand

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

A new monotypic bamboo genus Phuphanochloa (Poaceae: Bambusoideae) from north-eastern Thailand is decribed with a new species, P. speciosa.

ชื่อวารสาร

ปีที่

63

ฉบับที่

4

หน้า

669-673

สำนักพิมพ์

Royal Botanic Gardens, Kew

ปีที่พิมพ์

DOI

10.1007/s12225-008-9071-5

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright