หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Dendrocalamus copelandii (Poaceae: Bambusoideae), a new giant bamboo record for Thailand

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Dendrocalamus copelandii (Gamble ex Brandis) N. H. Xia & Stapleton is presented as a new record for Thailand. The species is described and an illustration is provided.

ชื่อวารสาร

ฉบับที่

35

หน้า

94-97

สำนักพิมพ์

Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright