หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

New Records of Praying Mantis (Mantodea) from Thailand

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Five species of praying mantis, namely Didymocorypha lanceolata (Fabricius, 1798); Parapsychomantis vietnamensis Shcherbakov, 2017; Paratoxodera meggitti Uvarov, 1927; Stenotoxodera porioni Roy, 2009 and Toxodera fimbriata Werner, 1930, are recorded from Thailand for the first time. All species are illustrated and briefly described.

ชื่อวารสาร

ฉบับที่

395

หน้า

23-32

สำนักพิมพ์

Far East Branch of the Russian Entological Society

ปีที่พิมพ์

DOI

10.25221/fee.395.4

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright