หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ธรณ์ธันย์ อุณหะโชติ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนผลงาน

2 รายการ

ผลงานแยกตามประเภท