หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ประไพภรณ์ ทองโพธิ์

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไม่พบผลลัพธ์
จำนวนผลงาน

1 รายการ

ผลงานแยกตามประเภท