หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

พลาเดช ศรีสุข

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม