หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

สุขเกษม อ่อนหวาน

สำนัก

สำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2556 - ปัจจุบัน