หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

รศ. ดร. ไสว บูรณพานิชพันธุ์

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่