หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ผศ. ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่