หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Jansenella griffithiana (Müller. Hall.) Bor (Gramineae/Poaceae): a new record for Thailand, and notes on its typification

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

We report that Jansenella griffithiana (Müller. Hall.) Bor is a new genus and species record for Thailand based on collections from Ranong Province by A.F.G. Kerr in 1929 and by A. Teerawatananon & S. Sungkaew in 2001. We also discuss its typification and designate a lectotype.

ชื่อวารสาร

ฉบับที่

36

หน้า

109-113

สำนักพิมพ์

Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ