หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

วิทย์คิดประดิษฐ์ของ

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้จัดพิมพ์หนังสือเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ผ่านสิ่งประดิษฐ์ “วิทย์คิด ประดิษฐ์ของ” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของวัตถุตัวอย่าง กระบวนการ ทงานของสิ่งประดิษฐ์ และการเชื่อมโยงชิ้นงานสื่อปฏิสัมพันธ์ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่ง ประดิษฐ์และแบบจลองที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นับแต่เปิดให้บริการ

สำนักพิมพ์

บริษัทแอดวานซ์ พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ปีที่พิมพ์

ISBN

9786161203399

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright