หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

The phylogenetic relationships between the genera Arundinella, Garnotia (Panicoideae; Poaceae) and their allies

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Previously, Arundinella and Garnotia were placed in the tribe Arundinelleae. However, this tribe was found to be polyphyletic with Arundinella, Danthoniopsis, Garnotia and Tristachya, failing to group together this study. The results from the combined dataset (trnL-F, atpB-rbcL and ITS) also supported the separation of Arundinella and Garnotia from the remaining Arundinelleae, and suggested that Arundinella and Garnotia could better be placed in their own subtribes (Arundinellinae Honda s.s. and Garnotiinae Pilger) within the Andropogoneae and that the tribe Arundinelleae s.l. should be abandoned as being a taxonomic group within the centothecoid + panicoid clade.

ชื่องานประชุมวิชาการ

สถานที่

Lotus Hotel Pang Suan Kaew

วันที่

24 - 26 March 2010

สำนักพิมพ์

Botanical Garden Organization

ปีที่พิมพ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright