หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ผศ. ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม