หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Arundinelle kerrii and Dimeria kerrii, Two New Endemic Species from Thailand (Poaceae, Panicoideae)

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Arundinella kerrii Teerawat. & Sungkaew and Dimeria kerrii Teerawat. & Sungkaew (Poaceae, Panicoideae) are validly published for the first time. Species descriptions and illustrations are provided for both taxa known only from collections from Thailand.

ชื่อวารสาร

ปีที่

21

ฉบับที่

1

หน้า

149-153

สำนักพิมพ์

Missouri Botanical Garden

ปีที่พิมพ์

DOI

10.3417/2009033

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright