หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

A synopsis of Thai Apocopis Nees (Poaceae, Panicoideae)

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

A synopsys of the genus Apocopis occuring in Thailand is presetned, including a key to the species, correct nomenclature, descriptions and illustrations. Six species are recognised, of which four species are lectotypified.

ชื่อวารสาร

ฉบับที่

38

หน้า

150-159

สำนักพิมพ์

Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ
คำสำคัญ