หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

เสาวลักษณ์ พูดเพราะ

สำนัก

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2562 - ปัจจุบัน

ประวัติ

เสาวลักษณ์ พูดเพราะ สนใจหาความรู้และศึกษาสิ่งรอบตัว สิ่งมีชีวิต และธรรมชาติของโลก สนใจกับการผจญภัยสู่โลกกว้าง

จำนวนผลงาน

1 รายการ

ผลงานแยกตามประเภท