หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ธีรพล อุตะมะชะ

สำนัก

สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

จำนวนผลงาน

1 รายการ

ผลงานแยกตามประเภท
ผลงานแยกตามหมวดหมู่