หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ศักดิ์ชัย จวนงาม

สำนัก

ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2562 - ปัจจุบัน

ประวัติ

ศักดิ์ชัย จวนงาม เป็นนักบรรพชีวินวิทยา มีความสนใจศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง – แบรคิโอพอด, การขุดค้นและการอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ และการจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์