หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. ปรัชญาพร วันชัย

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผลงาน

2 รายการ

ผลงานแยกตามประเภท