หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Manouria impressa. The IUCN Red List of Threatened Species 2021

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

ชื่อโครงการ/งานประชุม

บทคัดย่อ

This species is listed as Endangered as it is suspected that the population has been reduced by 50–80% in the last three generations (57 years), mainly due to collection for the pet trade and for food consumption, but also habitat loss.

สำนักพิมพ์

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ
คำสำคัญ