หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวนผลงาน

2 รายการ

ผลงานแยกตามประเภท