หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

researcher image

ชื่อนักวิจัย

ผศ. ดร. มณฑาทิพย์ คงมี

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนผลงาน

2 รายการ

ผลงานแยกตามประเภท