หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Varanus bengalensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2021

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

ชื่อโครงการ/งานประชุม

บทคัดย่อ

The species is heavily hunted in a variety of habitats across South Asia and continental Southeast Asia. Extreme local declines have been reported within 30 years (estimated to correspond to three generations) for most of Southeast Asia outside Malaysia. If the Southeast Asian Varanus nebulosus is revalidated as a full species, it will consequently likely warrant a Vulnerable or Near Threatened listing, although Southeast Asian populations of V. bengalensis - as presently understood - rather reflect a geographically restricted distribution. More data on rates of any decline in India are needed, the main part of the global range. It is strongly suspected that local population declines of V. bengalensis will increase across the species' global range, and the species appears to be close to qualifying for a threatened category, and is therefore assessed Near Threatened. 

สำนักพิมพ์

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ