หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Osteometrical Skull Character in the Four Species of Tree Shrew

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

The skull size and shape were osteometrically examined in the four species of the tree shrews (Tupaia tana, T. javanica, T.minor and T. dorsalis). We suggest that the skull characters were affected by the species specific behavior and terrestrial, arbo-terrestrial and arboreal life, among the genus Tupaia. The neurocranium was laterally narrower in the braincase area, and the splanchnocranium was longer only on dorsal side in T. tana, and these characters were opposite to T. minor. The principal component analysis confirmed the obviously separated clusters among T. tana, T. javanica and T. minor, affected by the adaptation for each behavior. T. dorsalis was considered as terrestrial species from the results of proportion analysis and the principal component analysis. 

ชื่อวารสาร

ปีที่

62

ฉบับที่

5

หน้า

517-520

สำนักพิมพ์

Japanese Society of Veterinary Science

ปีที่พิมพ์

DOI

10.1292/jvms.62.517

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright