หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

First Record of Lygosoma angeli (Smith, 1937) (Reptilia: Squamata: Scincidae) in Thailand with Notes on Other Species from Laos

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

The lygosomine skink, Lygosoma angeli, is added to the herpetofauna of Thailand based on material from the collection of the Natural History Museum. New geographical and morphological data on Lao specimens of L. angeli are also provided.

ชื่อวารสาร

ปีที่

5

ฉบับที่

2

หน้า

125-132

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright