หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Records of Two Vespula Species from Mountains Region of Thailand (Hymenoptera, Vespidae)

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

During our survey on social Hymenoptera in Thailand, we found two Vespula species (Hymenoptera, Vespidae) from the northern and northwestern mountainous regions. Although two species of Vespula, V. fl aviceps (Smith, 1872) and V. koreensis (Radoszkowski,1887), have been recorded in Thailand (Carpenter and Kojima, 1997), no reliable collection data have been available in the literature (Archer, 2012). Species of this genus is principally inhabitants of the temperate region, and in the subtropics most species occur in mountainous regions (Yamane et al., 1980; Matsuura and Yamane, 1990). In this paper we present reliable data for two species of this genus, one of which is recorded for the first time from Thailand.

ชื่อวารสาร

ปีที่

10

ฉบับที่

1

หน้า

49-52

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright