หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

A New Species of the Ant Genus Aenictus (Hymenoptera: Formicidae: Aenictinae) From the Malay Peninsula

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Aenictus glabratus Jaitrong et Nur-Zati, a new army ant from the Malay Peninsula in the A. sil!estrii-group of the subfamily Aenictinae, is described based on the worker caste.

ชื่อวารสาร

ปีที่

56

ฉบับที่

2

หน้า

449-454

สำนักพิมพ์

Universidade Estadual de Feira de Santana

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright