หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

A New Species of the Water Skink Tropidophorus (Reptilia: Squamata) from Northeastern Thailand

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

A new species of the water skink, of the genus Tropidophoras was described as T. hangnam, sp. nov. based on ten specimens collected from Phu Khiew Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum Province, northeastern Thailand. This species is characterized by having the following characteristics; head scales smooth; dorsal weakly keeled, lateral body, and upper, anterior and posterior parts of limbs keeled; tail with strong spine-like keels in lateral; lateral scale-rows directed obliquely; two enlarge preanal scales; no subcaudal median scale rows; tail shorter than SVL. The record maked the species account in Thailand up to nine. 

ชื่อวารสาร

ปีที่

1

ฉบับที่

2

หน้า

165-176

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright