หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

A List of Known Ant Species of Thailand (Formicidae: Hymenoptera)

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

The presently 247 known ant species were recorded to occur in Thailand and distributing among 55 genera in 9 subfamilies. Six of them were originally described directly from Thai territory, i.e. Aenictus artipus, Leptanilla thai, Lophomyrmex striatulus, Tetramorium ciliatum, Tetramorium flavipes, and Tetraponera notabilis. Information provided for each nameinclude the valid scientific name and its author and year, reference to the original designation, the type locality and known distribution of each particular species in Thailand.

ชื่อวารสาร

ปีที่

1

ฉบับที่

1

หน้า

9-54

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ