หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Developing a Regional Framework for Science Communication Activities in Thailand

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

The National Science Museum, Thailand (NSM) has been commissioned by the government to enhance science and technology for Thai society. The NSM developed the Science Caravan Project in order to take science to local areas of Thailand. This research will for the first time examine the impacts of the Science Caravan, in addition to being one of the first science communication studies focussing on regional efforts at science communication in Thailand. In this research, a mixed methods approach will be used to explore the existing science activities in the Science Caravan, for supporting the needs of Thai people in different regional areas. The results of this research may be used to support the development of a science activities framework to specify the needs of Thai people in different regions.

ชื่องานประชุมวิชาการ

สถานที่

Bristol, United Kingdom

วันที่

4 April 2014

สถานที่พิมพ์

Bristol

สำนักพิมพ์

University of the West of England

ปีที่พิมพ์

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright