หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

New Partnership New Opportunity

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

“River and Ocean, Connecting Water to Life” is the International Photo Competition 2021. 

Today, the world needs to promote the conservation and sustainable use of water resources, calling everybody to be responsible for their part. Therefore, this competition aims to spark nature conservation minds among people and to raise more public awareness of the essence of the true beauty of sustainable nature and water resources. 

The competition is open to international individuals to portray the beautiful relationships between river, ocean, and human life through photography and accompanying title, as well as description. This contest was a great opportunity of learning and exchange about relationships between nature and living organisms among countries. In this event, we received more than 350 photos from photographers around the world.

ชื่องานประชุมวิชาการ

สถานที่

Hong Kong Science Museum

วันที่

22 - 25 November 2021

สถานที่พิมพ์

Hong Kong

สำนักพิมพ์

Asia Pacific Network of Science and Technology Centres (ASPAC)

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright