หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในสังคมป่าภูเขาหินปูนของพื้นที่อุทยานธรณีสตูล

ชื่ออื่นๆ

Diversity of Amphibians and Reptiles in limestone community of Satul Geopark

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

ผลการสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในสังคมป่าภูเขาหินปูนของพื้นที่อุทยานธรณีสตูล 2563 - 2565 พื้นที่ทำการสำรวจ เขตรักษาพันธุ์สัตวป่าเขาบันทัด ทำการสำรวจ 4 พื้นที่ ได้แก่ น้ำตกโตนเตะ น้ำตกโตนตก น้ำตกวังสายทอง และหน่วยพิทักษ์ป่าถ้ำภูผาเพชร  พื้นที่เกาะสำรวจ 4 เกาะ ได้แก่ เกาะฤดี เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง และเกาะราวี ผลการสำรวจเบื้องต้น เก็บตัวอย่าง สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 192 ตัวอย่าง จำแนกได้ 2 อันดับ 7 วงศ์ 19 สกุล 28 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 97 ตัวอย่าง จำแนกได้ 1 อันดับ 11 วงศ์ 26 สกุล 41 ชนิด

ชื่อวารสาร

ปีที่

2022

ฉบับที่

4

หน้า

1-7

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright