หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในภาคตะวันออกและทะเบียนรายชื่อของประเทศไทย

ชื่ออื่นๆ

The amphibians of the Eastern Region, with a check list of Thailand

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

การสำรวจสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในภาคตะวันออก และทะเบียนรายชื่อของประเทศไทย โดยในประเทศไทยนั้นพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินปก 3 กลุ่ม ประมาณ 140 ชนิด อันดับเขียดงู มี 1 วงศ์ 2 สกุล อันดับ กะท่าง มี 1 วงศ์ 1 สกุล และอันดับ กบ คางคก มี 8 วงศ์

สถานที่พิมพ์

ปทุมธานี

สำนักพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ปีที่พิมพ์

ISBN

9786161201722

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright