หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Distribution of the Flying Lizard Genus Draco Linnaeus, 1758 (Squamata: Agamidae) of the Reference Collection of the Natural History Museum, National Science Museum, Thailand

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

The study of distribution of flying lizard genus Draco in Thailand based on data in the Reference Collection of the Natural History Museum, National Science Museum, Thailand (THNHM) concluded that there are nine species of flying lizard in the museum collection and the distribution of flying lizard in Thailand was the most common in the south, east, west, center, north and northeast, respectively. However, this information was not sufficient to cover the total number of flying lizard species distributed in Thailand. This information indicates that the herpetological collection of the Natural History Museum, National Science Museum, Thailand is still incomplete, and that flying lizard distribution and diversity is probably much richer than demonstrated. New distribution records were discovered of Draco blanfordii in the central and eastern regions, which were of Draco fimbriatus in the east and Draco melanopogon in the north, northeast, and west. The results of this report made it possible to estimate the distribution of each species of flying lizard in Thailand. Further surveys and distribution studies can be used in the management of protected animal conservation areas under the law of the Ministry of Natural Resources and Environment of Thailand.

ชื่อวารสาร

ปีที่

15

ฉบับที่

1

หน้า

65-72

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ