หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

กบชะง่อนผาภูหลวง

ชื่ออื่นๆ

Odorrana aureola

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

กบชะง่อนภูผาหลวงแตกต่างจากกบชะง่อนผาในแหล่งอื่น ๆ ชื่อระบุชนิดของกบชะง่อนผาภูหลวง aureola หมายถึง สีสดใสเหมือนทองคำ นั่นคือ ลักษณะเด่นของลวดลายสีเหลืองตามแข้ง ขา และสีข้าง ของกบชนิดนี้

ปีที่

2

ฉบับที่

1

หน้า

2-6

สำนักพิมพ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright