หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

A New Cascade Frog (Amphibia: Ranidae) from Laos and Vietnam

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

A new frog species of the family Ranidae is described from 44 specimens from the mountains of southern Laos and central Vietnam. Rana khalam, new species, is distinguished by having the first finger longer than the second; a distinct, round tympanum about one-half the diameter of the eye; a small, round outer metatarsal tubercle; a ventrolateral band of round tubercles with fine, whitish spinules in males; and darkly coloured tubercles, usually containing white asperities, on the rear of the back in females.

ชื่อวารสาร

ปีที่

53

ฉบับที่

1

หน้า

125-131

สำนักพิมพ์

National University of Singapore

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright