หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

กบอกหนาม (Quasipaa fasciculispina)

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

การอธิบายเกี่ยวกับกบอกหนาม ซึ่งมีการค้นพบครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2504 และได้รับการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2513 Rana fasciculispina โดย ดร.โรเบิร์ต อิงเกอร์ ปัจจุบัน พบกบอกหนามในบริเวณแคบ ๆ ตั้งแต่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของไทย ถึงเทือกเขาคาดามอน (Cardamon mountains) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชา

ปีที่

1

ฉบับที่

1

หน้า

6-7

สำนักพิมพ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright