หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

A Key to the Blind Snakes in Thailand

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

To date, following 10 species of the blind snakes have been recorded from Thailand: Ramphotyphlops albiceps, R. braminus, R. lineatus, R. ozakiae, Typhlops diardi, T. floweri, T. khoratensis, T. muelleri, T. porrectus and T. trangensis. We provide a key to these species, which was constructed on the basis of external characters, such as the numbers and arrangements of scales. This key should be useful for biologists and researchers who are interested in the diversity of the blind snakes in Thailand.

ปีที่

1

ฉบับที่

1

หน้า

47-52

สำนักพิมพ์

Chulalongkorn University

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ