หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

A New Ansonia from Northern Thailand (Anura: Bufonidae)

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

We describe a new species of torrent-dwelling bufonid frog of the genus Ansonia from northern Thailand. Ansonia inthanon is morphologically similar to Indian members of the genus but differs from them in ventral coloration and skin texture. Occurrence of this species in this region connects disjunctly distributed congeners from southern India and the Malay Peninsula and Borneo.

ชื่อวารสาร

ปีที่

54

ฉบับที่

4

หน้า

448-454

สำนักพิมพ์

The Herpetologists' League

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright