หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

A new species of dibamus (Squamata: Dibamidae) from Thailand

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

A new dibamid lizard, Dibamus somsaki, is described from eastern Thailand. This species most closely resembles D. montanus in having complete rostral sutures joining to form a single median suture. However, D. somsaki differs from D. montanus in having fewer midbody scale rows, fewer'scales bordering the posterior edge of the first infralabial, and more subcaudals.

ชื่อวารสาร

ปีที่

45

ฉบับที่

2

หน้า

275-279

สำนักพิมพ์

National University of Singapore

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright