หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Cyclemys of the Peat Swamp of Southernmost Thailand

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Two living samples of Cyclemys dentata and C. enigmatica were captured by a local villager from Klong Todaeng close to the peat swamp forest in Sungai Kolok District, Narathiwat Province. Characteristics and colour pattern determination including coarse measurements were done. This is the first record of C. enigmatica from this area.

ชื่อวารสาร

ปีที่

5

ฉบับที่

2

หน้า

107-112

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright