หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

The Amphibian Fauna of Bala Forest Reported from Southernmost Thailand in 2011

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Short survey of amphibians was carried on by the methods of stream inventory and observation at night, bring to a total 33 species reported from the Bala Forest, Narathiwat Province, Thailand.

ชื่อวารสาร

ปีที่

5

ฉบับที่

2

หน้า

99-106

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ