หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Additional Locality of an Endemic Legless Skink, Isopachys roulei (Angel, 1920) (Squamata, Scincidae) from Northeastern Thailand

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

A single specimen of a legless skink in the genus Isopachys Lönnberg, 1916 was identified as I. roulei (Angel, 1920). The specimen described here was found living in a different habitat far from the type locality. The new location is recorded as a new locality for this species.

ชื่อวารสาร

ปีที่

5

ฉบับที่

1

หน้า

89-93

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ
คำสำคัญ