หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

An Inventory of Reptiles and Amphibians on the Koh Man Islands and in the Coastal Prasae Estuaries, Rayong Province, South-eastern Thailand

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

An inventory of reptiles and amphibians on the Koh Man Islands and in the coastal Prasae estuaries in Rayong Province, South-eastern Thailand, was compiled by the general survey technique, mainly by captures along nature trails on the three islands: Koh Man Ni, Koh Man Klang and Koh Man Nok, and in the coastal area at the mouth of the Prasae River. 19 species of reptiles and four species of amphibians were collected and identified.

ชื่อวารสาร

ปีที่

5

ฉบับที่

1

หน้า

25-37

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ
คำสำคัญ