หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

A New Species of Larutia (Squamata: Scincidae) Found in Peninsular Thailand

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

During an expedition to study the biodiversity of the cloud forest of the Upper Khao Nan Mountain Range of Nakhon Si Thammarat in April 2007, a Larutia sp. was found. This proved to be morphologically distinct from any other known species of Larutia and is now described as Larutia nubisilvicola sp. nov.

ชื่อวารสาร

ปีที่

5

ฉบับที่

1

หน้า

57-65

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright