หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Jarujinia: A New Genus of Lygosomine Lizard from Central Thailand, with a Description of One New Species

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

A new species of Lygosomine skink (Jarujinia bipedalis sp. nov.) from Suan Pung District, Ratchaburi Province in Central Thailand is described and assigned to a new monotypic genus (Jarujinia). This bipedal skink with only forearms possessing two clawless vestigial fingers appears morphologically to be an evolutionary link between the Lygosomine genera of Larutia and Isopachys, but clearly distinct from both.

ชื่อวารสาร

ปีที่

5

ฉบับที่

1

หน้า

17-24

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ