หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

A New Insular Species of Cyrtodactylus Gray, 1827 (Squamata, Gekkonidae), from the Surin Islands, Phang-nga Province, Southern Thailand

ชื่อนักวิจัย

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

A new species of the cyrtodactyline gecko, Cyrtodactylus surin sp. nov., is described from the Surin Islands located off the west coast of Southern Thailand in Phang-nga Province. This species is similar to C. macrotuberculatus on the basis of its strong tuberculation on the dorsum but is differentiated from that species on the basis of scale characteristics in the preclocal region. This represents the first endemic species known from the offshore islands of Thailand

ชื่อวารสาร

ปีที่

5

ฉบับที่

1

หน้า

7-15

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright