หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

On the Incubation of Pseudocalotes microlepis (Squamata, Agamidae) from Northern Thailand

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Six eggs of Pseudocalotes microlepis were moved from the pitnest on the ground in evergreen forest on a hillside at 1,400 m.asl. in Doi Pui, Chiang Mai Province, Northern Thailand, to incubate in the laboratory . All eggs were white, and oval in shape. The average size of the eggs was 7.6 x 15.6 mm. After 60 days three hatchlings emerged. The average size at birth measured from snout to vent was 22.3 mm, and the tail was 44.3 mm. 

ชื่อวารสาร

ปีที่

4

ฉบับที่

2

หน้า

93-95

สำนักพิมพ์

National Science Museum, Thailand

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ