หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Geographical Distribution and Regional Variation of Varanus salvator macromaculantus in Thailand

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

The geographical distribution of Varanus salvator macromaculatus in Thailand has not been accurately recorded in previously published literature, which has either concluded it is present throughout Thailand or absent only from northern-most Northern Thailand. Here, the geographical distribution is mapped out for Thailand and Laos using documented localities and the findings of this study. Our findings show that V. salvator macromaculatus is absent from most of Northern and nearly all of Northeastern Thailand; it is further described for adjacent countries. The geographical variation of V. salvator macromaculatus is recorded and discussed, which can be of aid to biologists and wildlife trade enforcement officials in order to protect the species from the illegal wildlife trade.

ชื่อวารสาร

ปีที่

3

ฉบับที่

4

หน้า

134-143

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright