หมวดหมู่ผลงาน

สำนัก

ประเภทผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

Geographical Distribution, Instinctive Feeding Behavior and Report of Noctural Activity of Varanus dumerilii in Thailand

ชื่อนักวิจัย

หมวดหมู่ผลงาน

ประเภทผลงาน

บทคัดย่อ

Varanus dumerilii was first described by Hermann Schlegel in 1839; however, it would not be found in Thailand until over one hundred years later. Geographic distribution maps are often made in error in species with significant ranges and confusion concerning names and locations, especially in Thailand, where there are rarely exact transliterations. The documented range of Varanus dumerilii in Thailand is herein recorded to aid in greater accuracy of future publications.

ชื่อวารสาร

ปีที่

2

ฉบับที่

4

หน้า

152-158

สำนักพิมพ์

International Varanid Interest Group

ปีที่พิมพ์

แหล่งทรัพยากรต้นฉบับ

ผู้ถือสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

Copyright

ไฟล์ต้นฉบับ
คำสำคัญ